Lægerne Jugendhuset · Charlotte Bøving · Lundvej 39 · 6800 Varde · Tlf. 75 22 05 33 · Fax 75 22 10 45 . www.jugendhuset.dk Læge Charlotte Bøving: charlotte@jugendhuset.dk  

Sekretariat – Susanne Ellegaard og Christina Bøving

Susanne Ellegaard Andersen, chef-sekretær/praksismanager

Ansat pr. 1/4-2015

Susanne er såvel bankuddannet, kontoruddannet og lægesekretæruddannet. Derudover varetager Susanne en del laboratoriefunktioner – ligesom hun ofte vil være den første du møder både ved telefoniske kontakter og når du møder op i klinikken. . Susanne foretager også alle administrative opgaver i klinikken.

Susanne er således bindeleddet mellem patienter, samarbejdspartnere og de forskellige behandlere – læger, sygeplejerske og doula/coach i klinikken.

 

 

Christina Bøving 

Christina Jørgensen t.v. – læge Charlotte Bøving t.h.

Ansat pr. 1/8-2020

Christina er coach, doula og kontoruddannet. Christina tilfører klinikken ekstra assistance ved skranken, hvor hun tager godt imod vore patienter, visiterer ved ankomst og i telefonen…

Derudover er Christina certificeret NLP-coach, og tilbyder coachingsamtaler/-forløb.

Som doula er Christina det man kalder en moderne “fødselscoach” – og tilbyder både doula-assistance til gravide – og uddanner nye doulaèr både i Jugendhuset i Varde og i København. En doula er en ekstra ressource både i forberedelserne inden, under og efter en fødsel. Hendes primære opgave er at understøtte de ressourcer den gravide og dennes partner måtte have – samt at være “brobygger” mellem parret og de sundhedspersoner, som assisterer fødslen. Målet er at få den ypperligste fødselsforberedelse – og det ypperligste fødselsforløb og efterfødselsforløb.