Lægerne Jugendhuset · Charlotte Bøving · Lundvej 39 · 6800 Varde · Tlf. 75 22 05 33 · Fax 75 22 10 45 . www.jugendhuset.dk Læge Charlotte Bøving: charlotte@jugendhuset.dk  

Sygeplejersker

Vi har to sygeplejersker ansat i klinikken, Susanne Aaesberg og Juliane Garcia Dokkedal.

De har begge været ansat på intensiv afdelingen i Esbjerg i mange år, hvorfor de bidrager til både akutte og kroniske sygeplejerske-opgaver.

Susanne Aaesberg

Juliane Garcia Dokkedal