Lægerne Jugendhuset · Charlotte Bøving · Lundvej 39 · 6800 Varde · Tlf. 75 22 05 33 · Fax 75 22 10 45 . www.jugendhuset.dk Læge Charlotte Bøving: charlotte@jugendhuset.dk  

Lægevikarer/yngre læger

 

Lasse Borg, Lægevikar

Lasse er under uddannelse til speciallæge i almen medicin. Han har netop været fastansat i jugendhuset til stor glæde for vores patienter med sin store faglighed, oprigtige interesse for andre mennesker – ligesom han er utrolig værdsat som kollega. Heldigvis er det ikke blevet et farvel til Lasse – snarere et på gensyn, idet Lasse fremadrettet vil være en del af det faste lægevikar-team i klinikken – ligesom Lasse vender tilbage som kompagnon efter endt speciallægeuddannelse. Noget vi alle glæder os STORT til…

 

Anders Shebab, turnuslæge

Anders er ansat i turnus pr. 1/3-1/9-2022. Anders har inden opholdet hos os bestået den lægelige embedseksamen fra Århus Universitet, og har tillige været på kirurgisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg i 1/2 år. Han er et stort bidrag til både faglighed, humør og kollegialitet i klinikken, og han er meget vellidt af patienterne af samme årsag.

Anders´ drøm er at blive øjenlæge/-øjenkirurg. 

 

Jesper Winther

Jesper er speciallæge i ortopædi og uddannet fra Århus Universitet i 2006 og  Fysioterapeut. Jesper har været fast tilknyttet klinikken som lægevikar siden 2009. Jesper har stor faglig kunnen indenfor bevægeapparat og skader. Han er tillige læge for U17-fodboldlandsholdet og tilknyttet som  læge ved Idrætsklinikken i Esbjerg.