Lægerne Jugendhuset · Charlotte Bøving · Lundvej 39 · 6800 Varde · Tlf. 75 22 05 33 · Fax 75 22 10 45 . www.jugendhuset.dk Læge Charlotte Bøving: charlotte@jugendhuset.dk  

Sygeplejersker

Sygeplejerskerne Pia Gammelgaard (t.v.) og Puk Lange (t.h.)


Pia Samuel Gammelgaard, sygeplejerske

Ansat pr 1. maj 2010

Pia står for vores laboratoriefunktion, og har særinteresser indenfor bl.a. livsstilssygdomme – specielt diabetes. Derudover er Pia igang med en 4 årig gestalt terapeutuddannelse.

Puk Nørskov Lange, sygeplejerske

Ansat pr. 1/10-2011

Puk står ligeledes for vores laboratoriefunktion, og har særinteresser indenfor livsstilssygdomme – specielt hjerte-kar-sygdomme.

Puk står for rygestop-samtaler i klinikken