Lægerne Jugendhuset · Charlotte Bøving · Lundvej 39 · 6800 Varde · Tlf. 75 22 05 33 · Fax 75 22 10 45 . www.jugendhuset.dk Læge Charlotte Bøving: charlotte@jugendhuset.dk  

Eva Ingeborg Plesner Pontoppidan

Eva I. Plesner Pontoppidan, Cand.Med.

Eva I. Plesner Pontoppidan er cand. med.2008 fra Odense Universitet Eva er igang med speciallæge uddanelsen i Almen Medicin. Eva vil under hele speciallæge uddannelsen være tilknyttet Lægerne Jugendhuset. Eva brænder for intern medicin – således endokrinologi(diabetes og stofskiftesygdomme), hjerte-karsygdomme mm. Eva arbejder meget grundigt og systematisk.

Eva bliver ultimo december 2015 færdiguddannet speciallæge i almen medicin. Og pr. 1.1-2016 vil Eva atter være at finde hos Lægerne Jugendhuset, hvilket bliver til stor glæde for både os og vores patienter.