Lægerne Jugendhuset · Charlotte Bøving · Lundvej 39 · 6800 Varde · Tlf. 75 22 05 33 · Fax 75 22 10 45 . www.jugendhuset.dk Læge Charlotte Bøving: charlotte@jugendhuset.dk  

Uddannelseslæge Lasse Borg

Vi har uddannelsesfunktion af yngre læger. D.v.s. vi uddanner løbende yngre læger i klinikken.

Pr. 1/9-2020 vil Læge Lasse Borg være ny uddannelseslæge i klinikken. Han er uddannelsesamanuensis – og er undervejs til at blive speciallæge i Almen Medicin. Vi håber, at alle vore patienter vil tage godt imod Lasse.