Lægerne Jugendhuset · Charlotte Bøving · Lundvej 39 · 6800 Varde · Tlf. 75 22 05 33 · Fax 75 22 10 45 . www.jugendhuset.dk Læge Charlotte Bøving: charlotte@jugendhuset.dk  

Uddannelseslæger

Vi har uddannelsesfunktion af yngre læger. D.v.s. vi uddanner løbende yngre læger i klinikken. Vi har pt. ikke ansat uddannelseslæger